Άρης Τσαμαδού

Ήταν ιδιοκτησία του Υδραίου Αναστάσιου Τσαμαδού. Ναυπηγήθηκε το 1807 στη Βενετία.

Είχε ιστιοφορία μπρικιού. Δοξάστηκε για την ηρωική έξοδό του από τον όρμο του Ναυαρίνου την 26η Απριλίου το 1821.

Μετά την απελευθέρωση αγοράστηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση, εντάχθηκε στον πολεμικό στόλο και μετονομάστηκε σε «Αθηνά».

Το 1879 μετονομάστηκε πάλι σε «Άρης».

Χρησιμοποιήθηκε ως Σχολή Δοκίμων. Διατηρήθηκε μέχρι το 1921, οπότε λόγω οικονομικής αδυναμίας συντήρησής του, αποφασίστηκε, με κανονιοβολισμούς, η «τιμητική» βύθισή του.  

Copyright © 2016 Sofikitis Handmade Ships. All Rights Reserved. by Great Way IT